FAQ - důležité pojmy

V dnešním složitém světě financí se pohybujeme mezi různými pojmy a termíny, zvláště pokud jde o nebankovní půjčky. Pro správné porozumění všem informacím je zásadní orientovat se v klíčových pojmech, které jsou spojený s nebankovními půjčkami. Zde jsme pro Vás připravily ty nejčastější výrazy, které vám pomohou lépe porozumět nebankovním půjčkám.

Co je Úrok?

Úrok je cena za půjčení peněz, vyjádřená v procentech.

Co je RPSN?

RPSN je: Roční Procentuální Sazba Nákladů –  Celkové roční náklady  na půjčku zahrnující úroky a další poplatky.

Co je Splátka?

Splátka je částka, kterou musíte pravidelně platit na úhradu půjčky.

Co je Doba splatnosti?

Doba splatnosti je  časový úsek, ve kterém musí být půjčka splacena.

Co je Zástava?

Zástava je hodnota majetku, který slouží jako záruka za půjčku.

Co je Předčasné splacení půjčky?

Předčasné splacení půjčky je možnost zaplatit půjčku dříve než termínem, často spojeno s poplatky.

Co je Poplatek za zpracování?

Poplatek za zpracování jsou náklady spojené se zpracováním půjčky.

Co je Půjčka bez registru?

Půjčka bez registru je půjčka při jejímž sjednání nedochází k prověřování vaši platební historii v registrech.

Co je Smlouva o půjčce?

Smlouva o půjčce je právní dohoda mezi věřitelem a dlužníkem stanovující podmínky půjčky.

Co je Jistina?

Jistina je hlavní částka půjčky, která se musí splatit.

Co je Refinancování?

Refinancování je přechod na novou půjčku s cílem snížit úrokové náklady.

Co je Přeúvěrování?

Přeúvěrování je proces přesouvání závazků z jedné půjčky na jinou za účelem snížení nákladů.

Co je Platební moratorium?

Platební moratorium  je doba, během níž není třeba platit splátky.

Co je Úvěrová smlouva?

Úvěrová smlouva je dohoda mezi věřitelem a dlužníkem ohledně podmínek půjčky.

Kdo je Dlužník?

Dlužník je osoba, která půjčku obdržela a je povinna ji splácet.

Kdo je Věřitel?

Věřitel je osoba nebo instituce, která půjčku poskytla a má nárok na splacení.

Co je Riziko nesplácení?

Riziko nesplácení je pravděpodobnost, že dlužník nebude schopen splácet půjčku.

Co je Exekuce?

Exekuce je proces vymáhání pohledávky soudní cestou.

Co jsou Příjmy a výdaje?

Příjmy a výdaje je parametr sloužící k posouzení finanční situace dlužníka, která může ovlivnit schopnost splácet.

Co je Revolvingový úvěr?

Revolvingový úvěr je typ úvěru, kde můžete opakovaně čerpat a splácet až do stanoveného limitu.

Co je Registr dlužníků?

Registr dlužníků je  databáze dlužníků pro posouzení rizika úvěrových žádostí.

Co je Úvěr se zástavou nemovitosti?

Úvěr se zástavou nemovitosti je úvěr s nemovitostní zárukou , která může být při nesplácení zabavena .